Zjazd0

mini mini mini mini

Zdjcia zostay zebrane i opracowane przed
X Zjazdem Wychowawcw i Wychowankw Gimnazjum i Liceum
im. T. Kociuszki w Bielsku Podlaskim
przez Panie Barbar Babulewicz i Krystyn Pisanko.

Serdecznie dzikujemy za ogromn prac i trud woony w archiwizacj zdj
oraz za wyraenie zgody na opublikowanie zdj na stronie naszego Liceum.


ZDJCIA ARCHIWALNE


DYREKTORZY


  • Dyrektorzy

  • NAUCZYCIELE


  • Nauczyciele

  • LUDZIE


  • Ludzie

  • TEATR


  • Teatr

  • ZESPOY TANECZNE


  • Zespoy taneczne

  • CHRY


  • Chry

  • CZYNY


  • Czyny

  • ZBIOROWE


  • Zbiorowe

  • HARCERSTWO


  • Harcerstwo 1938
  • Harcerstwo 1944
  • Harcerstwo 1945
  • Harcerstwo 1946
  • Harcerstwo 1947
  • Harcerstwo 1948
  • Harcerstwo 1949
  • Harcerstwo 1957
  • Harcerstwo 1958
  • Harcerstwo 1959
  • Harcerstwo 1962
  • Harcerstwo 1964
  • Harcerstwo 1971
  • Harcerstwo 1976
  • Harcerstwo 1979
  • Harcerstwo 1981
  • Harcerstwo 1983
  • Harcerstwo 1984
  • Harcerstwo 1985
  • Harcerstwo 1987
  • Harcerstwo 1993
  • Harcerstwo 1998

  • ROCZNIKI


  • Rocznik 1919 - 1922
  • Rocznik 1929
  • Rocznik 1931 - 1932
  • Rocznik 1933 - 1936
  • Rocznik 1937
  • Rocznik 1938 - 1939
  • Rocznik 1942 - 1944
  • Rocznik 1945
  • Rocznik 1946
  • Rocznik 1947
  • Rocznik 1948
  • Rocznik 1949
  • Rocznik 1950
  • Rocznik 1951
  • Rocznik 1952
  • Rocznik 1953
  • Rocznik 1954
  • Rocznik 1955
  • Rocznik 1956
  • Rocznik 1957
  • Rocznik 1958
  • Rocznik 1959
  • Rocznik 1960
  • Rocznik 1961
  • Rocznik 1962
  • Rocznik 1963
  • Rocznik 1964
  • Rocznik 1965
  • Rocznik 1966
  • Rocznik 1969
  • Rocznik 1972
  • Rocznik 1973
  • Rocznik 1974
  • Rocznik 1975
  • Rocznik 1977
  • Rocznik 1978
  • Rocznik 1981
  • Rocznik 1983
  • Rocznik 1986
  • Rocznik 1987
  • Rocznik 1988
  • Rocznik 1989
  • Rocznik 1990
  • Rocznik 1994
  • Rocznik 1999
  • Rocznik 2005

  • ZJAZDY ABSOLWENTW


  • Zjazd "0" 4 sierpnia 1957 r.
  • Zjazd pierwszy 28 czerwca 1958 r.
  • Zjazd drugi 28 czerwca 1969 r.
  • Zjazd trzeci 7-8 padziernik 1978 r.
  • Zjazd czwarty 11-12 czerwca 1983 r.
  • Zjazd pity 25-26 czerwca 1988 r.
  • Zjazd szsty 25-27 czerwca 1993 r.
  • Zjazd sidmy 26-28 czerwca 1998 r.
  • Zjazd smy 20-22 czerwca 2003 r.
  • Zjazd dziewity 21-23 czerwca 2008 r.
  • Zjazd dziesity 27-29 czerwca 2013 r.
  • Zjazd jedenasty 23-24 czerwca 2018 r.

  • GIMNAZJUM im. TADEUSZA KOCIUSZKI w BIELSKU PODLASKIM
    - rok 1944 i 1945.


    WSPOMNIENIA z 1944 roku - Stanisawa Danuta Romaszkan.

    Ze zbiorw Jerzego Romaszkana.

    Nasz wiat - gazetka z listopada 1945 roku.

    Album krajoznawczy okolic powiatu bielsko-podlaskiego i miasta Bielska. Zebraa i uoya Stanisawa Danuta Romaszkan.