TERMINY DYŻURÓW WYCHOWAWCÓW
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA

WYCHOWAWCA

TERMINY I GODZINA

IA

Elżbieta Prorok

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IB

Beata Górska

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IC

Dariusz Laszewicz

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

ID

Bogusława Dąbrowska

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IE

Małgorzata Olszewska

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IF

Ewa Trzeszczkowska

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IIA

Eliza Szulc

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IIB

Jolanta Jancewicz

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IIC

Katarzyna Raczyńska

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV, 11V, 1VI;
godzina 1530-1630

IIIA

Anna Nawarenko

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV;
godzina 1530-1630

IIIB

Andrzej Jarząbek

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV;
godzina 1515-1615

IIIC

Sławomir Zieniewski

7X, 2XII, 13I, 2III, 6IV;
godzina 1530-1630