Spotkanie uczniw I LO im. T. Kociuszki
z Pani Barbar Niedwiedzk,
dyrektorem banku BG w Bielsku Podlaskim

Dnia 11 03 2015 naszym gociem bya Pani Barbara Niedwiedzka, dyrektor Banku BG SA w Bielsku Podlaskim. Inicjator spotkania, p. Ewa Konopka, nauczyciel jzyka francuskiego w I LO zwrcia si z prob, by Pani dyrektor, ktra otworzya dwa oddziay Banku (w Hajnwce i w Siemiatyczach) zechciaa opowiedzie modziey jak wyglda proces rekrutacyjny w duej firmie, jak naley przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej, jak takowa przebiega, powiedzie kto ma najwiksze szanse na zatrudnienie oraz jak szuka pracy. W programie spotkania zawarta bya take symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozpoczynajc przemwienie Pani dyrektor wyrazia przekonanie, e punktem wyjciowym przy poszukiwaniu pracy powinny by marzenia i uwiadomienie sobie swoich predyspozycji. Musimy wiedzie czego pragniemy, jakie mamy talenty, warto odpowiedzie sobie na pytanie czy bardziej speniamy si pracujc z ludmi czy moe prowadzc samodzielnie projekty. Traktujc marzenia jak wewntrzny kompas i wyznaczajc kierunek dziaa zgodnie z tym, czego chcemy, zaczynamy szuka pracodawcy, ktry mgby by zainteresowany wspprac z nami, potrzebowa pracownika z nasz wiedz, umiejtnociami, zdolnociami. Pani dyrektor zachcaa, by sprawdza strony internetowe firm, w ktrych chcielibymy pracowa oraz portale internetowe z ofertami pracodawcw np. www.pracuj.pl.

Gdy potencjalny pracodawca po zapoznaniu si z naszym dossier (CV, list motywacyjny, listy referencyjne, ewentualnie uzupeniony formularz aplikacyjny) odpowie na nasze zgoszenie i zaprosi nas na rozmow kwalifikacyjn, musimy si do niej starannie przygotowa. Tych kilka czy kilkanacie minut moe mie wpyw na nasz przyszo zawodow.

Rozmowa kwalifikacyjna

Przed rozmow kwalifikacyjn warto zapozna si dokadnie z aktualn ofert firmy, do ktrej wysalimy swoje zgoszenie, pozna jej najnowsze produkty czy usugi, specyfik pracy, sukcesy, osignicia, zakres dziaa. W trakcie spotkania pracodawca moe zapyta kandydata jakie jest jego zdanie na temat konkretnej oferty firmy, by przekona si na ile kandydat zna swoje potencjalne miejsce pracy. Pracodawca chciaby widzie, e zaley nam na pracy wanie w jego firmie i wane, bymy umieli go o tym przekona.

Niezmiernie istotne jest te pierwsze wraenie, jakie kandydat wywrze na pracodawcy. Budujemy je w cigu kilku pierwszych sekund spotkania i jeli jest jak najlepsze, nasze szanse na zatrudnienie rosn. Oto dlaczego warto wybra ubranie schludne, eleganckie, zadba o to, by nasz wizerunek pasowa do kultury panujcej w danej firmie. Jeli jej pracownicy nosz biae bluzki, garnitury, akiety, marynarki nie powinnimy przychodzi na rozmow kwalifikacyjn w ubraniu sportowym. Poprzez schludny wygld wyraamy szacunek dla osoby, z ktr rozmawiamy przypomniaa pani dyrektor.

Nie do przecenienia jest take pozytywne nastawienie do przyszej pracy. Kandydat umiechnity, peen woli dziaania, ciekawy nowych wyzwa, deklarujcy ch zaangaowania si w rozwj firmy ma o wiele wiksze szanse na zatrudnienie ni osoba przewiadczona, e jej si nie uda, smutna. Warto pokaza, e jestemy osob energiczn, pen entuzjazmu, woli dziaania, chci do pracy, sumienn. Kiedy zatrudniam pracownika, ktry nie by zwizany zawodowo z bankowoci, ale z handlem. Fakt, e czowiek ten by stale aktywny na rynku pracy, e mia kontakt z klientami by istotny, ale decydujcy okaza si moment, gdy w trakcie rozmowy kandydat powiedzia: "Jeli dostan szans na prac u Pastwa obiecuj, e doo wszelkich stara, by byli pastwo zadowoleni z moich wynikw". Okaza w ten sposb, e pragnie si zaangaowa w dziaania firmy, wykonywa swe obowizki z penym zaangaowaniem, szybko i chtnie si uczy. - opowiedziaa pani dyrektor.

Pamitajmy, e wiele mwimy o sobie w sposb niewerbalny, np. poprzez mow ciaa, mimik, gestykulacj. Dlatego wane, bymy nie krzyowali rk, nie garbili si, ale siedzieli prosto skierowani w stron osoby przeprowadzajcej rekrutacj.

Cho rozmowy kwalifikacyjne nie nale do najatwiejszych warto na nich by sob, nie udawa nikogo, zachowywa si naturalnie. Gdyby si nie powioda, zdobywamy dowiadczenie w staraniach o prac przekonywaa pani Barbara Niedwiedzka.

Nigdy nie mwmy le o poprzednim miejscu pracy, gdy nasz potencjalny przyszy szef moe by za chwil te byym pracodawc i obawia si, e i jego firm bdziemy przedstawia w niekorzystnym wietle. Warto przygotowa odpowied na pytanie dlaczego chcemy pracowa w tej konkretnie firmie, wczeniej si nad tym zastanowi. Chcemy si rozwija, nauczy nowych rzeczy, czy moe podoba nam si charakter pracy w tym miejscu?

Na rozmowie kwalifikacyjnej czsto pojawiaj si pytania: czy moe pan/pani opowiedzie o sobie, dlaczego pan/pani chce pracowa wanie u nas, co pan/pani myli o naszej nowej ofercie, czy ma pan/pani jakie pytania i z reguy na koniec - ile chciaby pan/chciaaby pani zarabia? Pani dyrektor banku BG zaznaczya, e osoba, ktra nie ma adnego dowiadczenia, ktr jeszcze wiele trzeba bdzie nauczy w pracy i ktra nigdzie nie pracuje nie powinna raczej spodziewa si pensji wysokoci 5000 z. W miar jak ronie nasze dowiadczenie zawodowe i jeli chcc si rozwija przenosimy si z innej firmy do nowej moemy negocjowa lepsze warunki finansowe.

Zgodnie z zasadami savoir-vivre rk podaje na powitanie i poegnanie osoba wysza rang, czyli pracodawca.

Czy to prawda, e nie ma pracy?

Zdaniem gocia czasem moe by trudno znale dobrego pracownika. "Szukaam ostatnio osoby do pracy. Zapoznaam si z kandydatami zarejestrowanymi w Powiatowym Urzdzie Pracy i na portalu www.pracuj.pl. Nie mogam znale waciwej osoby. Czasem to nieatwe zadanie. Poza tym przecie niektrzy pracownicy zwalniaj miejsce pracy, bo przenosz si do innej firmy, jest fluktuacja. Warto sprawdza na bieco jak to wyglda w naszym wymarzonym miejscu pracy."

Czy modzi maj szans na dzisiejszym rynku pracy?

Pani dyrektor wyrazia przekonanie, e czasem lepiej jest zatrudni osob mod, niedowiadczon, ale pen energii, pragnc si uczy, otwart, radosn, proponujc twrcze rozwizania ni wsppracowa z wieloletnim pracownikiem, ktry nie chce si rozwija i podwysza jakoci swoich usug. Pierwsz z nich mona wiele nauczy a w przypadku drugiej bywa to trudne.

Jeli mylisz, e nie masz szans na prac w danej firmie, lepiej to sprawd nim zrezygnujesz ze stara o wymarzon posad. Nic nie tracisz a moesz wiele zyska. Oczywicie nie mwimy o stanowiskach kierowniczych, bo w tym przypadku proces rekrutacji kieruje si innymi zasadami mwia pani dyrektor. Nie zakadaj, e si nie uda. Zawsze warto prbowa. Warto rozmawia.

Czas to pienidz

Nawet jeli tymczasowo nie ma wolnych miejsc pracy, nie mona traci czasu i warto podkrelia pani dyrektor banku BG zwracajc si do modziey podejmowa bezpatne stae, praktyki, by si nauczy czego nowego, zobaczy na czym polega praca w konkretnej firmie, rozwija si. Otrzymane po stau listy referencyjne z potwierdzeniem naszego zaangaowania w wykonywanie powierzonych obowizkw w firmie, ktra daa nam szans, by si w niej uczy mog okaza si istotne dla naszego przyszego pracodawcy. Majc do wybory kilkadziesit osb, bdzie wola wybra tak, ktra ju zna dany sektor, udowodnia, e chce si rozwija i pracowa.

Co jest wane w pracy?

Rzetelno

Jakiekolwiek zadanie zostaje nam powierzone w firmie do wykonania, choby mae i z pozoru nieistotne, realizujemy je starannie, rzetelnie, uczciwie. Pokazujemy, e mona na nas liczy i nam zaufa. Na kadym kroku okazujemy szacunek ludziom, ktrzy nam zaufali na tyle, by nas zatrudni, klientom, dla ktrych pracujemy, innym ludziom spotykanym na drodze zawodowej.

Dyspozycyjno

Pracodawcy zaley na tym, by mg liczy na swoich pracownikw, mie do nich zaufanie. Czasem klient ma moliwo przyj do naszej firmy o godzinie 1600, gdy ju koczymy prac. Fakt, e zostaniemy, by mu suy pomoc jest bardzo istotny. Uczciwy pracodawca rozliczy to jako nadgodziny" - mwia pani dyrektor.

Dobre relacje

W pracy musimy pamita, e wane jest utrzymywanie dobrego kontaktu z klientami oraz z innymi czonkami zespou. Poprawne relacje oparte na szacunku i yczliwoci s bardzo istotne. Po pierwsze dlatego, e klienci widz i czuj jaka atmosfera panuje w danej firmie i to rzutuje na jej wizerunek. Po drugie praca w zgranym zespole staje si atwiejsza i przyjemniejsza. W wielu firmach pracownicy wychodz razem w pitkowe wieczory, eby spdza razem czas, pozna si, porozmawia.

Praca to nie tylko zadania to wykonania, czy zarabianie na ycie. Praca to te dzielenie si wasnym talentem, suenie pomoc innym ludziom, okazywanie im szacunku naleytym wykonaniem usugi, zachowaniem, ubiorem, to budowanie dobrych relacji z innymi ludmi, przyjanie, satysfakcja a czsto te nasze spenione marzenia.

Koczc spotkanie pani dyrektor banku BG powiedziaa: Jeli mielibycie jakie pytania su pomoc, moje biuro mieci si niedaleko waszej szkoy, zapraszam". Modzie podzikowaa za rady, powicony czas i zaproszenie oklaskami.

opracowaa: mgr Ewa Konopka


mini miniWOKӣ FRANCJI I KRAJW FRANCUSKOJZYCZNYCH
ZDJCIA, KONKURSY, OLIMPIADY


ROK SZKOLNY 2015/2016


 • Wirtualny Salon "E-Campus do Francji": 16 XI 27 XI 2015

 • ROK SZKOLNY 2014/2015


 • Przegld filmw francuskich maj - czerwiec 2015
 • Rada Europy zaprasza modzie do wsppracy
  Nauczyciel wspierajcy zainteresowanych udziaem: mgr E. Konopka
 • Stypendium 12 000 z
 • Konkurs "Jestem szefow" Pytania prosimy kierowa do mgr Ewy Konopka.
 • Spotkanie uczniw I LO im. T. Kociuszki z pukownikiem rezerwy Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mirosawem Manturem
 • Dni Otwarte - stoisko francuskie
 • Spotkanie Starosty bielskiego z modzie naszego Liceum
 • Spotkanie uczniw I LO im . T. Kociuszki z Pani Barbar Niedwiedzk, dyrektorem banku BG w Bielsku Podlaskim
 • Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofoskich
 • Kanada - kraj francuskojzyczny
 • Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofoskich
 • wita we Francji
 • Telewizja francuskojzyczna
 • Studiowa we Francji 1
 • Studiowa we Francji 2
 • Radio RFI
 • Konkurs dla uczniw szk rednich - Juvenes Translatores 2014

 • PODRӯ PO FRANCJI


 • Zamorskie posiadoci Francji
 • Photographies - tourisme - France Paris

 • ROK SZKOLNY 2013/2014


 • Gry i quiz'y
 • "Indila Derniere Danse" cover by Gosia Priebe
 • "Amel Bient Le Droit A L'Erreur" cover by Gosia Priebe
 • "Vanessa Paradis Joe Le Taxi" cover by Gosia Priebe
 • Francuski - studia
 • Magorzata Priebe, piewa piosenk "Je t'aime"
 • Journal international
 • Matura z francuskiego
 • Spotkanie licealistw z wolontariuszkami z Hiszpanii i Armenii
 • VIII edycja konkursu FRANCOPHONIE POETIQUE "Moja podr do Walonii"
 • IV Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji I Krajach Frankofoskich 2013/2014