Spotkanie uczniw I LO im. T. Kociuszki
z pukownikiem rezerwy Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mirosawem Mantur

18 marca 2015 roku gociem I Liceum Oglnoksztaccego w Bielsku Podlaskim by podpukownik rezerwy Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mirosaw Mantur. Uczniowie mieszkajcy w regionie lecym przy wschodniej granicy Unii Europejskiej mieli moliwo dowiedzie si, jaka jest specyfika suby w SG, jakie warunki naley speni, by zosta funkcjonariuszem SG, jakie s procedury kwalifikacyjne i standardy suby w SG.

Stra Graniczna przyjmuje nie tylko osoby do suby w bezporedniej ochronie granicy pastwa, ale te informatykw, ekonomistw, logistykw, prawnikw i osoby ze znajomoci kilku jzykw obcych jak np. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiski, litewski. W Stray Granicznej podana jest te znajomo innych jzykw obcych, np. z krajw azjatyckich.

Funkcjonariusz Stray Granicznej, jak podkreli podpukownik M. Mantur, jest jednoczenie ambasadorem Polski reprezentujcym nasz kraj przed gomi z innych pastw. Niezmiernie istotna jest wysoka kultur a osobista, poszanowanie innych nacji, dziaanie w duchu tolerancji i yczliwoci.

W trakcie spotkania mwilimy te o uczciwoci. Ci, ktrzy przyjmuj pienidze, prezenty od osb przekraczajcych granic trac prac w trybie natychmiastowym. Podobnie si dzieje, gdy uszczuplaj zbiory zajtych przez SG towarw z przemytu. "Trzeba by uczciwym, postpowa uczciwie zawsze, take wtedy, gdy nikt nas nie widzi" - mwi go. "To, e nikt nie widzi popenionego przestpstwa nie oznacza, e nikt si o nim nie dowie za jaki czas. Uczciwo w tej pracy jest bardzo wana. Osoby, ktre nie pracuj uczciwie trac posad".

Funkcjonariusze SG, ktrzy po subie popeniaj wykroczenie np. otrzymuj mandat za przekroczenie prdkoci, bd dodatkowo ukarani dyscyplinarnie przez swoich zwierzchnikw. W przypadku popenienia przestpstwa trac prac. "W SG chcemy mie ludzi odpowiedzialnych" - mwi podpukownik M. Mantur.

Funkcjonariuszem Stray Granicznej nie jest si od godziny 8.00 do 16.00. Jest to suba caodobowa. Trzeba by dyspozycyjnym, po zakoczonej subie mona by wezwanym alarmowo do dziaa granicznych. Funkcjonariusz nawet gdy nie wykonuje obowizkw subowych, nadal reprezentuje instytucj i daje przykad wzorowego zachowania swoj postaw yciow: postpowaniem, wygldem, wiernoci zasadom uczciwoci, rzetelnoci, suby na rzecz kraju.

Osob, ktra chce si stara o prac w strukturach Stray Granicznej moe zainteresowa fakt, e:

 1. prac mona dosta nie tylko na wschodniej granicy Polski, czyli w Podlaskim Oddziale SG w Biaymstoku, ale te w innych siedmiu oddziaach SG lub trzech orodkach szkolenia SG, usytuowanych na wszystkich granicach RP,
 2. mona pracowa take na lotnisku, ktre mimo pooenia w gbi kraju, a nie przy granicy jest miejscem suby funkcjonariuszy Stray Granicznej (opuszczamy kraj lub do niego przyjedamy),
 3. specyfika pracy w poszczeglnych jednostkach SG jest zrnicowana, np. w Morskim Oddziale SG w Gdasku sub peni si na jednostkach pywajcych SG w ochronie granicy morskiej RP, ktra przebiega w odlegoci 12 mil morskich od brzegu morskiego, w Nadwilaskim Oddziale SG w Warszawie mona lata samolotami ochraniajc midzynarodowe loty, itp.,
 4. dowiadczeni funkcjonariusze mog by wykadowcami w orodkach szkolenia SG,
 5. funkcjonariusze sub w ochronie granicy peni na motocyklach, samochodach, statkach latajcych, jednostkach pywajcych, nartach, konno lub pieszo, w zalenoci od uksztatowania terenu i pory roku.

Procedura kwalifikacyjna przy naborze kandydatw do suby w Stray Granicznej jest wieloetapowa:

 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. badanie psychologiczne,
 3. badanie na prawdomwno,
 4. sprawdzenie i dopuszczenie do informacji niejawnych,
 5. test z wiedzy oglnej,
 6. test z wybranego jzyka obcego,
 7. test sprawnoci fizycznej,
 8. komisja lekarska.

Kto nie moe ubiega si o sub w Stray Granicznej?

 1. osoba posiadajca inne obywatelstwo, ni polskie,
 2. osoba, ktra przekroczya limit wieku - 35 lat,
 3. osoba karana lub ktrej czonkowie rodziny byli karani,
 4. osoby z tatuaami lub z piercingiem,
 5. osoby, ktre uyway lub uywaj rodkw odurzajcych lub uzaleniajcych,
 6. osoby z chorobami, m. in.: nadcinienie, cukrzyca, daltonizm, padaczka, ylaki koczyn, wady wymowy, wady serca, otyo upoledzajca funkcjonowanie organizmu,
 7. kobiety w ciy,
 8. osoby z trwaymi uszkodzeniami, wadami budowy lub ubytkami ciaa.

Pan podpukownik Mirosaw Mantur podkreli, e na jedno miejsce suby kandyduje 20 osb i Stra Graniczna przyjmuje najlepszych z najlepszych oraz e mylc o pracy w SG trzeba si do niej przygotowywa odpowiednio wczeniej: uczy si jzykw obcych, zda dobrze matur, dba o sprawno fizyczn i o zdrowie, zawsze i wszdzie postpowa zgodnie z prawem, nie robi sobie tatuay, nie zaywa narkotykw i "dopalaczy".

W trakcie spotkania zostaa pokazana prezentacja multimedialna na temat Stray Granicznej, go omawia temat suby w Stray Granicznej i procedury naboru kandydatw do suby oraz odpowiada na pytania modziey np. jak uczelni i kierunek studiw najlepiej wybra, aby dosta si do suby w SG, czy lepiej i na Wojskow Akademi Techniczn do Warszawy czy na Politechnik do Biaegostoku, jakiego sprztu uywa SG w pracy przy granicy.

Osobom zainteresowanym tematem suby w Stray Granicznej polecamy strony internetowe:

 • www.strazgraniczna.pl,
 • www.podlaski.strazgraniczna.pl

 • oraz kontakt z Sekcj Organizacji i Naboru Wydziau Kadr i Szkolenia Podlaskiego:
  Oddzia Stray Granicznej
  ul. gen. J. Bema 100,
  15 - 370 Biaystok,

  telefony kontaktowe: 7145135, 7145471, 7145298, 7145489

  Pan podpukownik Stray Granicznej podkreli, e jeli modzie I LO bdzie zainteresowana kolejn prezentacj na temat suby w SG, z przyjemnoci odwiedzi nasz szko ponownie.

  Opracowaa: organizatorka spotkania mgr Ewa Konopka.
  Konsultacja: podpukownik rezerwy Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Mirosaw Mantur.

  mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini  WOKӣ FRANCJI I KRAJW FRANCUSKOJZYCZNYCH
  ZDJCIA, KONKURSY, OLIMPIADY


  ROK SZKOLNY 2015/2016


 • Wirtualny Salon "E-Campus do Francji": 16 XI 27 XI 2015

 • ROK SZKOLNY 2014/2015


 • Przegld filmw francuskich maj - czerwiec 2015
 • Rada Europy zaprasza modzie do wsppracy
  Nauczyciel wspierajcy zainteresowanych udziaem: mgr E. Konopka
 • Stypendium 12 000 z
 • Konkurs "Jestem szefow" Pytania prosimy kierowa do mgr Ewy Konopka.
 • Spotkanie uczniw I LO im. T. Kociuszki z pukownikiem rezerwy Stray Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej, panem Mirosawem Manturem
 • Dni Otwarte - stoisko francuskie
 • Spotkanie Starosty bielskiego z modzie naszego Liceum
 • Spotkanie uczniw I LO im . T. Kociuszki z Pani Barbar Niedwiedzk, dyrektorem banku BG w Bielsku Podlaskim
 • Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofoskich
 • Kanada - kraj francuskojzyczny
 • Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofoskich
 • wita we Francji
 • Telewizja francuskojzyczna
 • Studiowa we Francji 1
 • Studiowa we Francji 2
 • Radio RFI
 • Konkurs dla uczniw szk rednich - Juvenes Translatores 2014

 • PODRӯ PO FRANCJI


 • Zamorskie posiadoci Francji
 • Photographies - tourisme - France Paris

 • ROK SZKOLNY 2013/2014


 • Gry i quiz'y
 • "Indila Derniere Danse" cover by Gosia Priebe
 • "Amel Bient Le Droit A L'Erreur" cover by Gosia Priebe
 • "Vanessa Paradis Joe Le Taxi" cover by Gosia Priebe
 • Francuski - studia
 • Magorzata Priebe, piewa piosenk "Je t'aime"
 • Journal international
 • Matura z francuskiego
 • Spotkanie licealistw z wolontariuszkami z Hiszpanii i Armenii
 • VIII edycja konkursu FRANCOPHONIE POETIQUE "Moja podr do Walonii"
 • IV Wojewdzki Konkurs Wiedzy o Francji I Krajach Frankofoskich 2013/2014