Album krajoznawczy okolic powiatu bielsko-podlaskiego i miasta Bielska. Zebrała i ułożyła Stanisława Danuta Romaszkan.

mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini mini
GIMNAZJUM im. TADEUSZA KOŒCIUSZKI w BIELSKU PODLASKIM
- rok 1944 i 1945.

  • WSPOMNIENIA z 1944 roku - Stanisława Danuta Romaszkan.
  • Ze zbiorów Jerzego Romaszkana.
  • Nasz Świat - gazetka z listopada 1945 roku.
  • Album krajoznawczy okolic powiatu bielsko-podlaskiego i miasta Bielska. Zebrała i ułożyła Stanisława Danuta Romaszkan.