GIMNAZJUM im. TADEUSZA KOCIUSZKI w 1944 roku
w BIELSKU-PODLASKIM

W sierpniu do kadego domu przychodzi nauczyciel i oznajmia aby dzieci i modzie zapisywano do Szkoy Podstawowej i do Gimnazjum. Bdzie ogoszony termin egzaminw do Szk i do Gimnazjum. Babcia - Bunia chciaa mnie zapisa do V klasy Szkoy, ja za chciaam i do VI klasy.
Idziemy z Buni do kancelarii. Po drodze spotykamy pani Helen Strzeleck i Bunia j zapytaa do ktrej godziny urzduje pan Dyrektor. Do 15-tej -odpowiedziaa
-i od razu pyta- Do jakiej klasy pani zapisuje Danusi ? Do szstej. Szkoda, lepiej sprbowa do I klasy Gimnazjum, bd egzaminy to z pewnoci zda. A jak si
nie uda to ju trudno.
Do egzaminw przygotowywaa mnie pani Emilia Nowocieniowa. W kancelarii powiedziaa, e jeeli ja nie zdam to lepiej niech Jej syna nie przyjm bo jest modszy a mnie przyjm.
Egzaminy zdaam pomylnie ja i Jej syn Marek.
Temat pimienny z jzyka polskiego by:
Od ziarenka do bochenka.
Z geografii zapytano mnie: Jak si nazywaj gry w Ameryce Poudniowej?

Gimnazjum nasze miecio si w budynku przyklasztornym obok kocioa pokarmelickiego. W czasie okupacji byo tam wizienie. Okna w naszej klasie byy zakratowane. Robio to przygnbiajce wraenie. Ubikacje byy na podwrku. Szkoa nie posiadaa mebli. Kady ucze by zobowizany przynie krzeso a jak kto moe to i st. Jeden z kolegw Bogdan Marciniak przynis tablic. Bya ona najadniejsza
i najwiksza w caym Gimnazjum. Klasa wygldaa bardzo kolorowo bo kade krzeso byo inne.
Pierwsze notatki byy pisane na tapecie. Inne zeszyty byy robione z kartek z ksig rachunkowych a lepsze zszywane z papieru do zawijania paczek. Atrament z owka.
Lekcje w domu odrabiaam przy wietle tak zwanego kopci dymka czyli kaganek na naft.
W klasie panowaa solidarno wrd uczniw. Zamoniejsze dzieci przynosiy po dwie lub trzy kanapki i cz wrzucay do wsplnego kosza z ktrego potem bray biedniejsze dzieci ktre z domu nie miay kanapek. Ja za w inny sposb pomagaam swoim koleankom, ktre miay trudnoci w nauce. Przychodziy do mnie a ja im pomagaam w odrabianiu lekcji. Czsto spdzay u mnie cay dzie.
Trwaa jeszcze wojna a my ju si uczylimy. Czasem jeszcze jaki samolot przelecia po niebie. W Szkole nauczyciele nam mwili, e prawdopodobnie granice Polski bd zmienione.
Uroczycie obchodzilimy 9 maja kapitulacj Niemiec i oficjalne zakoczenie wojny.
Na nowy rok szkolny 1945/1946 przenosimy si do nowego budynku.

Stanisawa Danuta Romaszkan
Ps.: fragment z pamitnika Obrazki wspomnie z lat 1939-1947


Tekst udostpnia p. Boena Wickowska z rodzinnych zbiorw
- za zgod p. Stanisawy Danuty Romaszkan.

Dzikujemy!!!

Jeeli kto chciaby podzieli si wspomnieniami z czasw nauki w Liceum
prosimy o kontakt: 85 833 26 73 lub 1lo_bielsk_podlaski@wp.pl

Dzikujemy.


GIMNAZJUM im. TADEUSZA KOCIUSZKI w BIELSKU PODLASKIM
- rok 1944 i 1945.

  • WSPOMNIENIA z 1944 roku - Stanisawa Danuta Romaszkan.
  • Ze zbiorw Jerzego Romaszkana.
  • Nasz wiat - gazetka z listopada 1945 roku.
  • Album krajoznawczy okolic powiatu bielsko-podlaskiego i miasta Bielska. Zebraa i uoya Stanisawa Danuta Romaszkan.