Maraton pisania listów 7-8 grudnia 2012 rok

Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów jest międzynarodowym wydarzeniem. Idea powstania Maratonu Pisania Listów narodziła się w Polsce, w warszawskiej grupie lokalnej. Pierwszy Maraton zorganizowano w 2001 r. i wpisał się na stałe w kalendarz działań prowadzonych przez Amnesty International.
Dzięki Maratonowi dochodzi do upowszechniania wiedzy na temat wolności i praw człowieka. Maraton Pisania Listów opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa, a przy budowaniu kultury poszanowania praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego konieczna jest aktywizacja młodzieży już na etapie szkolnym.

Cel Maratonu Pisania Listów

Najważniejszym celem Maratonu Pisania Listów jest realne wpływanie na losy osób, których prawa człowieka są łamane. Listy pisane przez ludzi w Polsce i na całym świecie są naprawdę skuteczne. Wiele osób biorących udział w Maratonie otrzymuje odpowiedź na swoje listy, a osoby, które dzięki tym listom zostały uwolnione przyznają, że dodawały im one otuchy i pocieszenia w ciężkich chwilach. Listy solidarności okazują się dużym wsparciem dla prześladowanych i więzionych.

Termin wydarzenia

Maraton Pisania Listów odbędzie się w weekend 8-9 grudnia 2012r. Przez 24 godziny będziemy ręcznie (!) pisać listy w obronie konkretnych osób, których prawa zostały złamane. Szkoły mogą także pisać w tygodniu poprzedzającym weekend 8-9 grudnia.

Domagamy się zwolnienia więzionych za przekonania i zaprzestania prześladowania obrońców praw człowieka. Przeciwstawiamy się niesprawiedliwości.

Maraton Pisania Listów
w I LO im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim

7 - 8 XII 2012 r.
od piątku, od godz. 13.00 do soboty do godziny 13.00.

Piątek od 13.00 – 18.00 – otwarte dla wszystkich chętnych

W pozostałych godzinach listy będą pisać uczniowie pozostający w szkole za zgodą rodziców.

ZAPRASZAMY
Więcej informacji u opiekuna SU, pani K. Raczyńskiej


Maraton pisania listów

  • Maraton - grudzień 2014 rok.
  • Maraton - grudzień 2013 rok.
  • Maraton - grudzień 2012 rok.
  • Maraton pisania listów 7-8 grudnia 2012 r. - zdjęcia