Maraton pisania listw 7-8 grudnia 2012 rok

Maraton Pisania Listw

Maraton Pisania Listw jest midzynarodowym wydarzeniem. Idea powstania Maratonu Pisania Listw narodzia si w Polsce, w warszawskiej grupie lokalnej. Pierwszy Maraton zorganizowano w 2001 r. i wpisa si na stae w kalendarz dziaa prowadzonych przez Amnesty International.
Dziki Maratonowi dochodzi do upowszechniania wiedzy na temat wolnoci i praw czowieka. Maraton Pisania Listw opiera si na zaoeniu, e poszanowanie praw czowieka jest wspln spraw caego spoeczestwa, a przy budowaniu kultury poszanowania praw czowieka i spoeczestwa obywatelskiego konieczna jest aktywizacja modziey ju na etapie szkolnym.

Cel Maratonu Pisania Listw

Najwaniejszym celem Maratonu Pisania Listw jest realne wpywanie na losy osb, ktrych prawa czowieka s amane. Listy pisane przez ludzi w Polsce i na caym wiecie s naprawd skuteczne. Wiele osb biorcych udzia w Maratonie otrzymuje odpowied na swoje listy, a osoby, ktre dziki tym listom zostay uwolnione przyznaj, e dodaway im one otuchy i pocieszenia w cikich chwilach. Listy solidarnoci okazuj si duym wsparciem dla przeladowanych i wizionych.

Termin wydarzenia

Maraton Pisania Listw odbdzie si w weekend 8-9 grudnia 2012r. Przez 24 godziny bdziemy rcznie (!) pisa listy w obronie konkretnych osb, ktrych prawa zostay zamane. Szkoy mog take pisa w tygodniu poprzedzajcym weekend 8-9 grudnia.

Domagamy si zwolnienia wizionych za przekonania i zaprzestania przeladowania obrocw praw czowieka. Przeciwstawiamy si niesprawiedliwoci.

Maraton Pisania Listw
w I LO im. Tadeusza Kociuszki
w Bielsku Podlaskim

7 - 8 XII 2012 r.
od pitku, od godz. 13.00 do soboty do godziny 13.00.

Pitek od 13.00 18.00 otwarte dla wszystkich chtnych

W pozostaych godzinach listy bd pisa uczniowie pozostajcy w szkole za zgod rodzicw.

ZAPRASZAMY
Wicej informacji u opiekuna SU, pani K. Raczyskiej


Maraton pisania listw

  • Maraton - grudzie 2014 rok.
  • Maraton - grudzie 2013 rok.
  • Maraton - grudzie 2012 rok.
  • Maraton pisania listw 7-8 grudnia 2012 r. - zdjcia