Matura

MATURA 2019

 • Egzamin w "nowej" formule: o egzaminie, podstawa programowa, informatory, arkusze, harmonogram - komunikaty i informacje, wyniki, materiay dodatkowe, archiwum.
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  MATURA 2018

 • Egzamin w "nowej" formule: o egzaminie, podstawa programowa, informatory, arkusze, harmonogram - komunikaty i informacje, wyniki, materiay dodatkowe, archiwum.
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "Nowej formule" obowizujca w roku szkolnym 2017/2018
 • Komunikat o dostosowaniach
 • Komunikat o materiaach i przyborach pomocniczych
 • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  MATURA 2017

 • Egzamin maturalny - NOWA FORMUA
 • O egzaminie
 • Informatory
 • Arkusze
 • Harmonogram, komunikaty i informacje
 • Wyniki
 • Materiay dodatkowe
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

 • Egzamin maturalny - STARA FORMUA
 • O egzaminie
 • Informatory
 • Arkusze
 • Harmonogram, komunikaty i informacje
 • Wyniki
 • Materiay dodatkowe
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  MATURA 2016

 • Egzamin maturalny
 • Egzamin w "Nowej formule"
 • Egzamin w "Starej formule"
 • Informacja o wynikach
 • Materiay pomocnicze dla nauczycieli
 • Arkusze egzaminacyjne
 • Archiwum
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

 • Arkusze maturalne

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  MATURA 2015

 • Egzamin maturalny
 • O egzaminie maturalnym
 • Podstawa programowa dla LO od 2015 roku
 • Informatory
 • Procedury 2014/2015
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz 4 marca 2015 r.w sprawie materiaw i przyborw pomocniczych, z ktrych mog korzysta zdajcy w czci pisemnej egzaminu maturalnego z poszczeglnych przedmiotw w 2015 r.
 • Zaoenia zmian w maturze od 2015r.
 • Serwisy dla zdajcych
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

  KOMUNIKATY MATURA 2015

 • O harmonogramie
 • O dostosowaniach w roku szkolnym 2014/2015
 • O olimpiadach
 • O egzaminie z informatyki
 • Zasady wgldu do pracy egzaminacyjnej
 • O przyborach
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------

  DEKLARACJE MATURALNE 2015

 • Deklaracja dla ucznia liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego
 • Deklaracja absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005-2013/2014 i przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw oraz osoby, ktra ukoczya liceum oglnoksztacce na podstawie egzaminw eksternistycznych
 • =============================================

 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
  w roku szkolnym 2013/2014
 • Matura 2014 - terminy.
 • Standardy wymaga maturalnych.
 • Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015.
 • Egzamin maturalny - Rozporzdzenie MENiS
 • Arkusze z egzaminw maturalnych.
 • Materia wiczeniowy z matematyki marzec 2012r.- arkusze
 • Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2013r.
 • Wyniki egzaminu maturalnego 2013 - Powiat bielski
 • PRZYDATNE LINKI:

 • Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w omy
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna