Patron

Patronem I Liceum Oglnoksztaccego w Bielsku Podlaskim jest Tadeusz Kociuszko.

Tadeusz Kociuszko urodzi si w 1764 roku w Mereczowszczynie jako czwarte i najmodsze dziecko w rodzinie. Gdy mia 12 lat straci ojca. Tadeusz od najmodszych lat marzy o tym, aby by onierzem. Zgodnie z panujcym wwczas zwyczajem szlachcic sucy w wojsku powinien by oficerem, ale szar naleao kupi, na co nie byo sta Kociuszkw.

Dziesicioletni Tadeusz wraz ze starszym bratem Jzefem rozpoczli nauk w kolegium pijarskim. Szkoy te stay na wysokim poziomie. W szkole pijarskiej Tadeusz by pi lat, nastpnie pi w domu, poniewa matki nie byo sta na kosztowne ksztacenie dzieci.

W 1765 roku krl Stanisaw August Poniatowski zaoy w Warszawie Korpus Kadetw zwany rwnie Szko Rycersk. 19 letni Kociuszko zosta zapisany na list pierwszych 80 uczniw szkoy. Wrd kadetw odznacza si wyjtkow pilnoci. Do nauki wykorzystywa kad woln chwil. By wsta wczenie rano umawia si ze strem, e ten go obudzi o 3 rano idc pali w piecu. Tadeusz przywizywa sobie do palca sznurek, a drugi koniec sznurka przeciga za drzwi. Str przechodzc pociga za sznurek budzc Kociuszk.

Po skoczeniu rocznego kursu nauki zosta zatrzymany w Szkole Rycerskiej jako instruktor wychowujcy kadetw, w 1770 roku otrzyma stopie kapitana.

Tadeusz mia zdolnoci do rysunkw, dlatego krl Stanisaw August chcia go wyksztaci na malarza i wysa na studia do Francji. Jednak Kociuszko marzy o subie w armii polskiej, dlatego w czasie picioletniego pobytu zagranic uzupenia wiedz wojskow.

W 1774 roku Kociuszko wrci do kraju. Smutny by to powrt dla tak arliwego patrioty. Zasta Ojczyzn po pierwszym rozbiorze. Armia polska nie miaa adnych miejsc dla oficerw, dlatego Kociuszko w 1776 roku pojecha na wojn do Ameryki Pnocnej. Subie w armii amerykaskiej powici 8 lat. Sta si bohaterem narodowym Stanw Zjednoczonych. W Ameryce Kociuszko walczy a do ostatecznego zwycistwa kolonistw w 1783 roku.
Za wybitne zasugi Kongres amerykaski przyzna mu rang generaa i ziemi pod upraw.

W kocu 1784 roku Kociuszko wraca do Polski. W armii polskiej nie moe dosta adnego stanowiska, dlatego postanawia osi w swoich dziedzicznych Siechnowiczach i zaj si gospodarstwem.

Dopiero, gdy zaczto organizowa uchwalon przez Sejm Czteroletni armi, Kociuszko zosta powoany do wojska polskiego jako genera major. Organizowa oddziay, szkoli onierzy i przygotowywa ich do obrony kraju.

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z odrodzenia si Polski, dlatego w 1792 roku zacza si wojna w obronie niepodlegoci Polski. Przegrana wojna przyniosa klsk Polsce. Prusy i Rosja dokonay drugiego rozbioru Rzeczpospolitej. Wojna 1792 oprcz bolesnych przey, przyniosa Kociuszce wielk saw. Patrioci polscy postanowili wezwa nard do zbrojnego powstania przeciw Rosji (Katarzyny II) i Prusom (Fryderyka Wilhelma).

Kociuszko zosta powoany na stanowisko Najwyszego Naczelnika Siy Zbrojnej Narodowej.

24 marca 1794 roku Kociuszko wraz z oficerami stan ma rynku w Krakowie i zebranym zoy przysig: "powierzonej mi wadzy na niczyj prywatny ucisk nie uyj, lecz jedynie dla jej obrony caoci granic, odzyskania samowadnoci Narodu i ugruntowania powszechnej wolnoci uywa bd".

Kociuszko po ogoszeniu powstania na Rynku Kociuszkowskim wyszed ze swym wojskiem z Krakowa i staczajc bitwy z poszczeglnymi oddziaami rosyjskimi rozprzestrzenia powstanie na inne czci kraju.

Pierwsza powaniejsza bitwa powstacw rozegraa si 4 kwietnia pod Racawicami. W bitwie tej Polacy oprcz wszystkich dziaa zdobyli dwa sztandary i tak bardzo potrzebn powstacom bro i amunicj. Kociuszko wysoko oceni zasugi chopw- kosynierw w tej bitwie. Dlatego te caemu oddziaowi nada Kociuszko zaszczytn nazw Regimentu Grenadierw Krakowskich, a sam przywdzia chopsk sukman obszyt sznurkiem zielonego koloru - koloru nadziei. Majc najwysz wadz w kraju Kociuszko ogosi szereg zarzdze majcych na celu zmniejszenie ciarw chopskich. Szybko zostaa oswobodzona Warszawa a wadza przesza w rce powstacw.

Katarzyna II postanowia rozprawi si z Polakami i wysaa przeciw wojsku Kociuszki Suworowa na czele nowej zaprawionej w niejednej ju wojnie armii.
Do bitwy doszo 10 padziernika pod Maciejowicami. Zakoczya si ona dla Polski zupena klsk, a sam Kociuszko kilkakrotnie ranny dosta si do niewoli rosyjskiej. Przewaga przeciwnika bya tak wielka, e powstanie upado niecay miesic po klsce maciejowickiej. Chocia Kociuszko by ciko ranny i yciu jego zagraao powane niebezpieczestwo, odwieziono go do Petersburga. Tu Katarzyna II rozkazaa wtrci go do wizienia i niezwocznie przeprowadzi ledztwo.

Kociuszko z godnoci odpowiada na pytania prokuratora, uwaajc by nie obciy ktregokolwiek ze swoich towarzyszy. Ta postawa Kociuszki wzbudzia do szacunek Katarzyny II, ktra kazaa przenie go do osobnego domku, gdzie mg spacerowa po ogrodzie.

W niewoli Kociuszko przebywa dwa lata, do mierci Katarzyny II. Uwolni go syn Katarzyny II Pawe I.

Za zgod Pawa I z kocem 1796 roku Kociuszko wyjeda do Ameryki.
Tu zosta przyjty z wielkimi honorami - jako bohater Polski i Ameryki.

Po kilku miesicach pobytu Kociuszko usysza, e Jan Henryk Dbrowski tworzy we Woszech legiony polskie, ktre walczc u boku Napoleona, maj wyzwoli Ojczyzn.
W 1814 roku upada potga Napoleona. Kociuszko zgadza si na wspprac z carem Rosji Aleksandrem I, ktry obiecuje wskrzeszenie caej Polski w dawnych granicach.
Wsppraca nie trwa jednak dugo. Po Kongresie Wiedeskim w 1815 roku, tylko z czci dawnej Polski utworzono uzalenione od Rosji Krlestwo Polskie.

Rozgoryczony Kociuszko wyjeda do Szwajcarii i osiada w miasteczku Solurze.
Tu umiera 15 padziernika 1817 roku.

W rok pniej jego prochy zostaj przewiezione do Krakowa i zoone na Wawelu. Nawizujc do starego obyczaju sowiaskiego rodacy usypali mu pomnik - mogi na wzgrzu podkarpackim - Kopiec Kociuszki.