PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

==================================================

W dniu 30.12.2019 roku komisja zweryfikowała
63 formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie
"Inicjatywa edukacyjna PO WER
dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim".

Lista uczestników zakwalifikowanych
do udziału w projekcie
oraz lista rezerwowa zostały wywieszone
na szkolnej tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA

-------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI