RADA RODZICÓW


Rada Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki
w Bielsku Podlaskim
ul. 11 Listopada 6

Nr Rachunku 84 8063 0001 0070 0707 2479 0001

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty można dokonywać na wyżej wymienione konto:
klasy pierwsze 50zł na rok,
klasy drugie 50zł na rok,
klasy trzecie 30zł na rok.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej szkoły
Informujemy, iż obecenie planujemy gruntowny remont szatni. Zostały zamówione szafki, chcielibyśmy by każdy uczeń miał swoją.
Rada Rodziców przy ILO.

------------------------------------------------------------------

  • Regulamin Rady Rodziców